Bureau uit-Zicht
interim-management, coaching en advies voor het onderwijs
Bureau uit-Zicht. Kern. Visie. Biografie. Activiteiten. Werkwijze. Verrichte werkzaamheden. Contact.

© 2019 Bureau uit-Zicht

Werkwijze

Er vindt een intake gesprek plaats waarin wordt verkend welke thematiek/problematiek centraal staat en welke verwachtingen er leven met betrekking tot het resultaat. Vervolgens worden afspraken gemaakt over de termijn waarbinnen een offerte kan worden verwacht.

De offerte bestaat, naast de prijsstelling, uit:


Een beschrijving van de situatie

De probleemstelling

De taakomschrijving

Heldere afspraken over verantwoordelijkheden

De minimale- en maximale tijdsinvestering

Mogelijkheden van tussentijdse bijstelling van het contract

Er worden afspraken gemaakt over de wijze en frequentie van terugkoppeling tijdens de opdracht.


De interim-manager, coach of adviseur start pas dan wanneer de in de offerte gemaakte afspraken duidelijk zijn overeengekomen, bevestigd en ondertekend.


Afhankelijk van de soort opdracht en de duur wordt een eindrapport voor u opgesteld en in het geval van de inzet van een interim-manager worden afspraken gemaakt op welke wijze de overdracht zal plaatsvinden naar bevoegd gezag en de nieuwe directeur/directie.