Bureau uit-Zicht
interim-management, coaching en advies voor het onderwijs
Bureau uit-Zicht. Kern. Visie. Biografie. Activiteiten. Werkwijze. Verrichte werkzaamheden. Contact.

© 2019 Bureau uit-Zicht

Visie op het onderwijs

In het onderwijs staat de ontwikkeling van jonge mensen centraal. Scholen stellen jonge mensen in staat leerervaringen op te doen die een substantiële bijdrage leveren aan hun ontwikkeling.
Het leren van jonge mensen gaat over het leren kennen en hanteren van de gereedschappen die nodig zijn om leiding te kunnen geven aan het eigen bestaan. Ten diepste gaat het over het leren nemen van verantwoordelijkheid.

In de school bieden leraren leerlingen een leeromgeving aan waarin het mogelijk is die ervaringen op te doen. Het gaat over het leren van (basis)kennis en het leren van vaardigheden om die kennis toe te passen zowel praktisch als theoretisch.
Het vraagt om onderwijs dat leerlingen ruimte geeft om leerervaringen op te doen, hun grenzen te ontdekken en te leren hoe daar vervolgens weer mee om te gaan.
Het gaat over het leren en oefenen met zelfstandigheid en omgaan met verantwoordelijkheid, waarbij “fouten” worden gezien als leermomenten.

Zo wordt de school een uitdagende leeromgeving die een beroep doet op de zelfsturende vermogens die ieder mens en dus ook leerlingen, in zich draagt.

De school is voor leraren en andere medewerkers een uitdagende werkomgeving. In de wijze waarop de school is georganiseerd, wordt veelvuldig een beroep gedaan op de zelfsturende vermogens van de leraren en andere medewerkers.
Verantwoordelijkheden en bevoegdheden worden zo diep mogelijk in de schoolorganisatie neergelegd omdat daar de know how en betrokkenheid is om onderwijs vorm en inhoud te geven.
Leidend hierbij zijn de missie en visie van de school.
Op deze manier is een school niet alleen een plek waar jonge mensen zich ontwikkelen, maar ook één waar leraren en andere medewerkers kunnen groeien.