Bureau uit-Zicht
interim-management, coaching en advies voor het onderwijs
Bureau uit-Zicht. Kern. Visie. Biografie. Activiteiten. Werkwijze. Verrichte werkzaamheden. Contact.

© 2019 Bureau uit-Zicht

Verrichte werkzaamheden

Vanaf november 2011 tot 1 janauri 2017 werkzaam als bestuurder van een school voor praktijkonderwijs.

Vanaf begin april 2010 tot de kerstvakantie 2010 werkzaam als
locatiedirecteur VMBO ad interim in opdracht van een brede scholengemeenschap.
De activiteiten binnen de opdracht richtten zich op de dagelijkse
leiding en bedrijfsvoering en daarnaast onderwijsontwikkeling, de
aansturing van een aantal projecten en de beleidsontwikkeling op
locatieniveau vooral gericht op het brengen van samenhang in de
verschillende ontwikkelingen in de school, de onder- en bovenbouw,
het leggen van een basisstructuur voor kwaliteitszorg en last but not  least het creëren van een goede startpositie voor de nieuw
benoemde directeur. De opdracht is op een positieve en succesvolle
manier afgerond.

Vanaf half mei 2009 tot begin december 2009 werkzaam als co-manager/coach op een MBO-school. De  activiteiten richtten zich op coaching on the job, teamontwikkeling, beleidsontwikkeling op teamniveau en  advisering van de directie betreffende de aansturing van de unit. De opdracht is succesvol afgerond begin december 2009. Op alle genoemde terreinen is sprake van groei en vooruitgang.

Vanaf januari 2009 tot en met juni 2009 coaching van een directeur van een grote basisschool.

Vanaf half april 2008 tot begin december 2008 werkzaam geweest als interim-manager/coach voor  een organisatie voor openbaar basisonderwijs, in de rol van co-manager van een directeur van een basisschool. De  opdracht is succesvol afgerond begin december 2008.