Bureau uit-Zicht
interim-management, coaching en advies voor het onderwijs
Bureau uit-Zicht. Kern. Visie. Biografie. Activiteiten. Werkwijze. Verrichte werkzaamheden. Contact.

© 2019 Bureau uit-Zicht

Kern van de zaak: eigen leiderschap

Kern in de benadering van mensen en organisaties is de ontwikkelingspotentie van mensen en in het bijzonder de ontwikkeling van het eigen leiderschap.

Bij het eigen leiderschap gaat het om het nemen van verantwoordelijkheid voor het eigen gedrag en de diepere motieven en intenties voor dat gedrag.

Hiermee wordt bedoeld dat mensen ontdekken wie ze zijn en welke kwaliteiten en minder sterke kanten zij hebben.
Ook ontdekken zij hun schaduwkanten en wat het effect hiervan is op hun functioneren en werken in de organisatie.

Bewustwording van deze aspecten maakt het mogelijk te veranderen. Immers, door een andere houding ten opzichte van zichzelf en de gebeurtenissen kunnen er andere keuzes worden gemaakt.
Het betekent een grotere verantwoordelijkheid voor het eigen werk en leven.
Het vraagt om moed en lef om vanuit dat nieuwe bewustzijn aan de slag te gaan.