Bureau uit-Zicht
interim-management, coaching en advies voor het onderwijs
Bureau uit-Zicht. Kern. Visie. Biografie. Activiteiten. Werkwijze. Verrichte werkzaamheden. Contact.

© 2019 Bureau uit-Zicht

Bureau uit -Zicht
Bureau uit-Zicht is een bureau voor interim-management, coaching en advies.

Het werkgebied van Bureau uit-Zicht is het voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs en de grotere bestuurlijke organisaties in het basisonderwijs.

De naam uit-Zicht is gekozen om duidelijk te maken dat het werk er op is gericht om de mensen in de organisatie te helpen (weer) zicht te krijgen op een (nieuwe) situatie of op een (nieuw) perspectief.
Dat kan betrekking hebben op het persoonlijk functioneren, maar ook op het functioneren van de organisatie als geheel.

Ook drukt de naam uit dat van iemand van buiten de organisatie verwacht mag worden dat hij de mensen binnen de organisatie helpt een helder zicht te krijgen op de situatie.

Tot slot drukt de naam uit dat de verbinding van de interim-manager, coach of adviseur maar van tijdelijk aard is. Op een gegeven moment eindigt de opdracht en is de interim-manager, coach of adviseur weer “uit-Zicht”.