Bureau uit-Zicht
interim-management, coaching en advies voor het onderwijs
Bureau uit-Zicht. Kern. Visie. Biografie. Activiteiten. Werkwijze. Verrichte werkzaamheden. Contact.

© 2019 Bureau uit-Zicht

Biografie

Mijn naam is Maarten Post. Na de middelbare school heb ik sociale geografie gestudeerd met hoofdvak planologie. Na de afronding van mijn studie heb ik gekozen voor een loopbaan in het voortgezet onderwijs. Na een aantal jaren gewerkt te hebben als docent, heb ik gewerkt als schoolleider. De eerste jaren als lid van een directie, vanaf oktober 1988 tot  februari 2008 als eindverantwoordelijk schoolleider; eerst in de rol van rector later als algemeen directeur van grote schoolorganisaties voor voortgezet onderwijs.

Mijn ervaring en deskundigheid liggen op het terrein van:


Het geven van leiding aan schoolorganisaties en daarbinnen managementteams.

De portefeuilles bestuur en organisatie, onderwijs, middelen (financiën, huisvesting en facilitair), kwaliteitszorg en ICT

Het sturen van fusie processen, zowel bestuurlijk als institutioneel.

Het sturen en begeleiden van onderwijskundige verandertrajecten: zoals de nieuwe onderbouw en het vmbo.

Het inrichten en uitvoeren van reorganisatie trajecten op gebied van het bestuur, management en de beleidsondersteuning.

Het geven van richting aan een organisatie ontwikkeling waarbij verantwoordelijkheden en bevoegdheden dieper in de school organisatie komen te liggen.

Het coachen van managementfunctionarissen (teamleiders, directieleden, directeuren enz.).

U kunt een uitgebreid CV aanvragen door mij een e-mail te sturen; klik daartoe op onderstaande foto.

Mail: m.h.post@uit-zicht.nl