Bureau uit-Zicht
interim-management, coaching en advies voor het onderwijs
Bureau uit-Zicht. Kern. Visie. Biografie. Activiteiten. Werkwijze. Verrichte werkzaamheden. Contact.

© 2019 Bureau uit-Zicht

Activiteiten

De activiteiten van Bureau uit-Zicht richten zich op:

Interim-management:
Overbruggingsmanagement, crisismanagement, co-management en dergelijke.

Coaching en coaching on the job:
Coaching en begeleiding van teamleiders, directieleden, schoolleiders die behoefte hebben aan ondersteuning en willen groeien.
Een krachtig instrument is coaching on the job. De aandacht richt zich op het functioneren van betrokken persoon, de omgeving waarin hij/zij werkt, de organisatiestructuur en het beleidsveld waarbinnen wordt gewerkt. Er wordt een plan van aanpak opgesteld na een gedegen analyse. Het plan bevat adviezen en voorstellen op alle gebieden die van invloed kunnen zijn op het functioneren van de gecoachte medewerker. Het is een zeer intensieve vorm van begeleiding met een hoog rendement.

Trajectbegeleiding:
De begeleiding van veranderingsprocessen zoals strategische beleidstrajecten, veranderingstrajecten op vestigings- en teamniveau.

Onderzoek:
Hierbij kan gedacht worden aan onderzoek naar vormen van mogelijke samenwerking tussen scholen, aan onderzoek naar effecten van uitgezet beleid, organisatieveranderingen en dergelijke.